Ana SayfaKayıtFotoğrafŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 


 


SSS

1. SORU: Belirlenen alanın dışındaki herhangi bir yere müdahale edebilir miyiz? Edebilirsek kısıtlarımız neler?

CEVAP 1: Projenin gerektirdiği çok özel bir durum olmadığı müddetçe yarışma alanı dışına müdahale edilmesi beklenmemektedir. Yarışma alanı 1/1000 ölçekli Saraçoğlu Mahallesi alan sınırları olarak belirlenmiştir.Ancak yarışmacıların 1/5000 ölçekli haritaya bağlı olarak fikri anlamda öneriler getirmeleri de söz konusudur.

2. SORU: Alan sınırları dahilindeki yapılara ne derece müdahale edebiliriz?

CEVAP 2: Yarışma alanının korunması ve korunarak yaşatılması amacı müdahalenin biçimini belirleyecektir. Saraçoğlu Mahallesi’nin 1979 tarihli karar ile “Kentsel Sit” olarak belirlendiği unutulmamalıdır.

3. SORU: Yabancı uyruklu (Türkiye'de mimarlık fakültesinde okuyan) öğrencilerin katılmasında bir koşul mevcut mu, mevcutsa nelerdir?

CEVAP 3: Şartnamede yer alan “ Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır” ibaresi yeterince açıklayıcıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler de TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları koşuluyla yarışmaya katılabilecektir.

4. SORU: El çizimi teslim edilebilir mi? Elde çizdiklerimizi taratıp teslim edebilir miyiz? 

CEVAP 4: Şartnamenin “Yarışmacılardan İstenenler” başlıklı IX. Bölümünde belirtildiği gibi, sunuş biçimi şartnamede belirtilen formata (Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80x200 cm olarak hazırlanacak posterlerin iki adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir. Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edeceklerdir.) uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.

5. SORU: Konut sayısı 435 olarak belirtilirken bazı kaynaklarda bu sayı 642 olarak belirtilmektedir. Net bilgi nedir?

CEVAP 5:  Şartnamede belirtilen konut sayısı dikkate alınmalıdır.

6. SORU: Kaç farklı konut tipi bulunmaktadır? 

CEVAP 6:  Şartnamede önerilen kaynaklar içinde yer alan Zeynep Tanrıverdi tarafından  “Ankara Saraçoğlu Mahallesi Tarihsel Çevre Çözümlemesi Korunması ve Örnek Yapı Bloğu Restorasyonu” Başlığı ile hazırlanan Yüksek Lisans Tezi’nde yer alan bilgiye dayanarak alan içinde 8 farklı konut tipinin yer aldığı tespit edilmiştir. Belirtilen tez çalışmasından hem bu verilere hem de kaynakça kısmında konu ile ilgili detaylı verilere ulaşmak mümkündür.

Ayrıca aşağıda yer alan ek kaynaklarda da konu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 

1.Alsaç, O. (1946),” Saraçoğlu Mahallesi", Mimarlık, 16-21, 30


2. Sayar, Z. ( 1946), Arkitekt, 5-6, 56-59, 86


3.Kabar, M. (1978), “Öğrenci Gözüyle Ankara Saraçoğlu
Mahallesi Geliştirme Projesi”, Mimarlık, 2, 51-53


4. Özgüner, O. ( 1978), “Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme
Projesi Stüdyo Çalışmaları”, Mimarlık, 2,48-51


5.Erkan, D. (1997), “Kentsel Değişim Sürecinde Saraçoğlu
Mahallesi”, Ankara Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Yayını,191-208


6. Madran, E. (2010) “Namık Kemal (Saraçoğlu )Mahallesi,
Önemi, Değerleri” Yayımlanmamış Rapor


7.Bayraktar, N., (2011), “Bonatz’ın Türk Evi Sevgisinin Biçimsel Aktarımı: Saraçoğlu (Namık Kemal Mahallesi)” Arredemento Mimarlık Dergisi,  06, 66-74

 

7. SORU: Verilen belgeler içerisinde bulunmayan mimari projeden kesitler, konut yüksekliklerine ilişkin bilgiler ve araziye ilişkin izohips bilgileri verilecek mi?

CEVAP 7:  Verilen bilgiler içinde yer almayan dokumanlar için şartnamede önerilen kaynakları ve 6.soruda yer alan yayınları incelemeniz önerilmektedir.

8. SORU: Arazi içerisinde yer alan diğer okul, kütüphane yapılarının plan şemalarına nasıl ulaşılabilinir?

CEVAP 8:  Verilen bilgiler içinde yer almayan dokumanlar için şartnamede önerilen kaynakları ve 6.soruda yer alan yayınları incelemeniz önerilmektedir.

9. SORU: Yarışma projesi ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda var olan konut sayısının bazı belgelerde 642 bazılarında ise 435 olarak gösterilmesi dikkatimizi çekmiştir. Acaba bununla ilgili kesin ve net bir bilgiye sizler sayesinde ulaşabilir miyiz? bununla birlikte konut tipi sayısıyla da ilgili kesin bir bilgiye ulaşamamaktayız. Ekstradan okul binası ve kütüphanenin plan şemalarını elde edebilir miyiz? Bunların yanında konut yükseklikleri, mimari proje kesitleri ve de arazinin mümkünse izohips yükseklikleri merak ettiğimiz bir diğer konular.

CEVAP 9:  Bkz. Cevap 5, Cevap 6,  Cevap 7 ve Cevap 8.